O nás

Spoločnosť Aspo a.s. vznikla 30.3.1998 so zameraním na výrobu a predaj oceľových, pások, tabúľ a presných prístrihov. Predmetom činnosti spoločnosti Aspo a.s. je poskytovanie kvalitných služieb oblasti delenia oceľových zvitkov do hmotnosti 20t na pásky, tabule a presné prístrihy pre zákazníkov na území Slovenska, Čiech, Poľska a ostatných štátov EU.

Spolupracujeme s dodávateľmi oceľových zvitkov ako sú U.S.Steel Košice, Dunaferr, ArcelorMittal, Marcegaglia ako aj s producentmi z Ukrajiny. Dlhodobo vytvárané dobré vzťahy s nimi sú zárukou kvalitných a cenovo výhodných produktov našej výroby, prípadne priameho predaja ich hutníckych výrobkov. V spolupráci s prepravnými spoločnosťami zabezpečujeme aj dopravu našich výrobkov k zákazníkom.

Spoločnosť Aspo a.s. zaviedla a aplikuje systém manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2009/ ISO 9001:2008 v oblasti výroby pások, tabúľ a presných prístrihov delením hutníckych výrobkov.

Výroba je sústredená do dvoch výrobných hál s tromi deliacimi linkami na delenie oceľových zvitkov na pásky, tabule a cyklopásky. Súčasťou vybavenia je i výkonná brúska na brúsenie „na guľato“. Túto novú službu ponúkame aj pre externých záujemcov.